Tra cứu văn bản

1.446 kết quả chứa từ khóa: 3759/VPCP-KTTH
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Công văn 2612/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về vướng mắc thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp xuất khẩu sắn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, Doanh nghiệp Tải về
22

Công văn 4679/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về giá thịt lợn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
23

Công văn 4648/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu đề xuất giảm các loại thuế, phí

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
24

Công văn 2185/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về tình hình triển khai Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đề án kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Lĩnh vực: Chính sách, Thương mại-Quảng cáo, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
25

Công văn 1716/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng không có đối tượng chi

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Tài nguyên-Môi trường Tải về
26

Công văn 882/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về công tác điều hành giá năm 2022

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
27

Công văn 572/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về tình hình, kết quả của các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
28

Công văn 663/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của địa phương theo quy định tại khoản 7 Điều 17 Nghị định 04/2019/NĐ-CP

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
29

Công văn 1684/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
30

Công văn 58/VPCP-KTTH của Văn phòng chính phủ về việc kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Chính sách, Thương mại-Quảng cáo Tải về
31

Công văn 1647/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về báo cáo tình hình thực hiện Quyết định 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
32

Công văn 1129/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
33

Công văn 9249/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về tình hình ùn tắc nông sản tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
34

Công văn 8594/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về
35

Công văn 8374/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát giảm phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách, COVID-19 Tải về
36

Công văn 8310/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công hằng tháng

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
37

Công văn 8084/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Kế hoạch giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
38

Công văn 9284/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ ban hành Quyết định về hỗ trợ học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị học tập

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
39

Công văn 8805/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
40

Công văn 6547/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng Tải về