Tra cứu văn bản

1.069 kết quả chứa từ khóa: 3750/VPCP-QHQT
Yêu cầu bổ sung văn bản
1061

Công văn 2607/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo Hội nghị công tác ngoại vụ toàn Quốc lần thứ 14

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
1062

Công văn 2452/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc xin gia nhập làm thành viên chính thức của ADFIAP

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
1063

Công văn 3472/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc dự án sản xuất máy tính xách tay của Tập đoàn Compal tại tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Đầu tư, Công nghiệp Tải về
1064

Công văn 2669/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc hợp tác với Nhật Bản

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Tải về
1065

Công văn 2681/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc thông qua dự án "Hỗ trợ thành lập cơ chế nhân quyền ASEAN"

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
1066

Công văn 2608/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp nhận Dự án do UNODC tài trợ cho Bộ Công an

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
1067

Công văn 1145/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Chương trình hỗ trợ kỹ thuật phục vụ Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ưonưg IV khoá X (về các giải pháp hậu gia nhập WTO)

Lĩnh vực: Ngoại giao, Chính sách, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
1068

Công văn 6241/VPCP-QHQT của Văn phóng Chính phủ về việc dự án hợp tác đại học do EU tài trợ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
1069

Công văn 3018/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc thúc đẩy thương mại thị trường Liên bang Nga và SNG

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về