Tra cứu văn bản

3.546 kết quả chứa từ khóa: 3738/TCHQ-GSQL
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Công văn 2846/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
22

Công văn 2077/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vận chuyển hàng giữa kho chứa hàng miễn thuế và cửa hàng miễn thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
23

Công văn 2054/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc sử dụng hóa đơn điện tử cho hàng hóa xuất khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
24

Công văn 2038/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về chứng từ vận tải đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
25

Công văn 2011/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xử lý tờ khai xuất khẩu tại chỗ chưa có tờ khai nhập khẩu tại chỗ đối ứng

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
26

Công văn 1938/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục hàng hóa gửi kho ngoại quan và xuất sang nước khác bằng đường hàng không

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
27

Công văn 1939/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc triển khai quy định khoản 10 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
28

Công văn 1683/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thời gian chuyển đổi thực hiện C/O mẫu D mới

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
29

Công văn 1023/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc sử dụng seal định vị điện tử để niêm phong, giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
30

Công văn 781/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tạo thuận lợi thủ tục hải quan đối với hàng hóa tái nhập trở lại

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
31

Công văn 727/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về điều kiện kiểm tra, giám sát kho xăng dầu theo quy định tại Nghị định 67/2020/NĐ-CP

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
32

Công văn 389/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc triển khai phần mềm khai hải quan miễn phí

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
33

Công văn 5951/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ghi nhãn hàng hóa

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo Tải về
34

Quyết định 66/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế hải quan khu chế xuất

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
35

Quyết định 287/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Bảng hướng dẫn sử dụng Mẫu tờ khai hàng hóa xuất, nhập khẩu mới HQ-96

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
36

Thông tư liên tịch 280-TCHQ/GSQL của Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan về việc quy định về Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá xuất, nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, Hải quan Tải về
37

Quyết định 197/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế giám sát, quản lý hải quan đối với hoạt động của các cửa hàng miễn thuế tại sân bay, cảng biển quốc tế và nội địa

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
38

Quyết định 120/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế giám sát và quản lý xăng dầu tạm nhập để tái xuất

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
39

Công văn 4407/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về công tác giám sát đối với hàng hóa là xăng dầu xuất khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
40

Công văn 4372/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc đảm bảo hoạt động thông quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Y tế-Sức khỏe Tải về