Tra cứu văn bản

39 kết quả chứa từ khóa: 3732/TCHQ-CNTT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 3732/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan về việc triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
02

Công văn 4619/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan về việc bổ sung thủ tục trên Hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
03

Công văn 3338/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan về việc bổ sung thủ tục trên Hệ thống cung cấp Dịch vụ công trực tuyến

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Hành chính Tải về
04

Công văn 101/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan về việc rà soát cập nhật lại báo giá thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thông tin-Truyền thông Tải về
05

Công văn 4451/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
06

Công văn 4363/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan về triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Y tế-Sức khỏe Tải về
07

Công văn 4197/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Y tế-Sức khỏe, Hành chính Tải về
08

Công văn 7911/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan về việc triển khai các thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Hải quan Tải về
09

Công văn 2405/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

Lĩnh vực: Hải quan, Hành chính Tải về
10

Công văn 2404/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

Lĩnh vực: Hải quan, Hành chính Tải về
12

Thông báo 1020/TCHQ-CNTT&TKHQ của Tổng cục Hải quan về việc những mã số xuất nhập khẩu có thay đổi và những mã số xuất nhập khẩu đã thu hồi

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Hải quan Tải về
13

Thông báo 77/TCHQ-CNTT&TKHQ của Tổng cục Hải quan về việc những mã số xuất nhập khẩu có thay đổi và những mã số xuất nhập khẩu đã dược thu hồi

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Hải quan Tải về
14

Thông báo 5546/TCHQ-CNTT&TKHQ của Tổng cục Hải quan về việc những mã số xuất nhập khẩu có thay đổi và những mã số xuất nhập khẩu đã được thu hồi

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Hải quan Tải về
15

Thông báo về việc những mã số doanh nghiệp xuất nhập khẩu có thay đổi và những mã số doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã được thu hồi

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Hải quan, Doanh nghiệp Tải về
16

Công văn 6984/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
17

Công văn 4231/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan về việc triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
18

Công văn 4230/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan về việc triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
19

Công văn 3731/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan về việc triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
20

Công văn 7821/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan về việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia đường không

Lĩnh vực: Giao thông Tải về