Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
38 kết quả chứa từ khóa: 3732/TCHQ-CNTT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 3732/TCHQ-CNTT năm 2018 triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 26/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2018
02

Công văn 3338/TCHQ-CNTT 2022 Bổ sung thủ tục trên Hệ thống cung cấp Dịch vụ công trực tuyến

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Hành chính Tải về
Ban hành: 12/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2022
03

Công văn 101/TCHQ-CNTT 2022 rà soát cập nhật lại báo giá thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 12/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2022
04

Công văn 4197/TCHQ-CNTT 2021 triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Y tế-Sức khỏe; Hành chính Tải về
Ban hành: 27/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2021
05

Công văn 4451/TCHQ-CNTT 2021 triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 15/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
06

Công văn 4363/TCHQ-CNTT 2021 triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 10/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2021
07

Công văn 7911/TCHQ-CNTT triển khai các thủ tục của BYT trên Cơ chế một cửa quốc gia

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Hải quan Tải về
Ban hành: 16/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2021
08

Công văn 2405/TCHQ-CNTT 2020 triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

Lĩnh vực: Hải quan; Hành chính Tải về
Ban hành: 15/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2020
09

Công văn 2404/TCHQ-CNTT 2020 triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

Lĩnh vực: Hải quan; Hành chính Tải về
Ban hành: 15/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2020
10

Thông báo 1020/TCHQ-CNTT&TKHQ của Tổng cục Hải quan về việc những mã số xuất nhập khẩu có thay đổi và những mã số xuất nhập khẩu đã thu hồi

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Hải quan Tải về
Ban hành: 12/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
11

Thông báo 77/TCHQ-CNTT&TKHQ của Tổng cục Hải quan về việc những mã số xuất nhập khẩu có thay đổi và những mã số xuất nhập khẩu đã dược thu hồi

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Hải quan Tải về
Ban hành: 08/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2005
12

Thông báo 5546/TCHQ-CNTT&TKHQ của Tổng cục Hải quan về việc những mã số xuất nhập khẩu có thay đổi và những mã số xuất nhập khẩu đã được thu hồi

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Hải quan Tải về
Ban hành: 10/12/2001
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2003
13

Thông báo về việc những mã số doanh nghiệp xuất nhập khẩu có thay đổi và những mã số doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã được thu hồi

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Hải quan; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 12/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
14

Thông báo 1684/TCHQ-CNTT&TKHQ của Tổng cục Hải quan về việc những mã số xuất nhập khẩu có thay đổi và những mã số xuất nhập khẩu đã được thu hồi

Ban hành: 19/04/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2003
15

Công văn 6984/TCHQ-CNTT 2018 triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 27/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2018
16

Công văn 4230/TCHQ-CNTT 2018 triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 19/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2018
17

Công văn 4231/TCHQ-CNTT 2018 triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 19/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2018
18

Công văn 3731/TCHQ-CNTT năm 2018 triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 26/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2018
19

Công văn 7821/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan về việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia đường không

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 29/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2017
20

Công văn 7392/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng chữ ký số Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Hành chính Tải về
Ban hành: 10/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2017
Vui lòng đợi