Tra cứu văn bản

39 kết quả chứa từ khóa: 3731/TCHQ-CNTT
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Công văn 7392/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng chữ ký số Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Hành chính Tải về
22

Công văn 6095/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan về việc nâng cao hiệu quả khai báo thông tin hàng hóa qua Cổng thông tin một cửa quốc gia

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
23

Công văn 2792/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan về việc đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
24

Công văn 1606/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện Quyết định 33/2016/QĐ-TTg ban hành Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
25

Công văn 11025/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn triển khai dịch vụ công trực tuyến năm 2016

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
26

Công văn 8450/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan về việc triển khai Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
27

Công văn 10827/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan về điều kiện đăng ký kết nối và thực hiện khai báo trên hệ thống hải quan điện tử

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
28

Công văn 5887/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn tra cứu giấy phép của các Bộ cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
29

Công văn 5743/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng in và phát hành giấy phép đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc phân hệ Bộ Y tế trước khi Thông tư liên tịch hướng dẫn cơ chế một cửa quốc gia có hiệu lực

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
30

Công văn 4532/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan về việc chính thức triển khai hệ thống quản lý thông tin hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài mua tại Việt Nam

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Thông tin-Truyền thông Tải về
31

Công văn 4106/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan về việc triển khai mở rộng các thủ tục thuộc lĩnh vực hàng hải trong Cơ chế một cửa quốc gia

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Hành chính Tải về
32

Công văn 7334/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan về việc chính thức triển khai hệ thống quản lý dữ liệu giá tính thuế GTT02

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
33

Công văn 6656/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan về việc nhắc nhở các doanh nghiệp thực hiện áp dụng chữ ký số trong thủ tục hải quan điện tử

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
34

Công văn 5559/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn triển khai sử dụng chữ ký số công cộng trong thủ tục hải quan điện tử

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Hành chính Tải về
35

Công văn 7381/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn một số nội dung cần thực hiện khi xảy ra sự cố hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
36

Công văn 6531/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thủ tục hải quan điện tử tại Cục Hải quan Bình Dương

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
37

Công văn 5022/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện Thông tư 80/2004/TT-BTC

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Hải quan Tải về
38

Công văn 4826/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan về việc giải thích việc sử dụng giấy chứng nhận mã số thuế cấp theo Thông tư 80/2004/TT-BTC

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Hải quan Tải về
39

Công văn 2236/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan hướng dẫn chi tiết việc khai báo trước thông qua phương tiện điện tử trong khâu đăng ký hồ sơ hải quan

Lĩnh vực: Hải quan Tải về