Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
3.537 kết quả chứa từ khóa: 3729/TCHQ-GSQL
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 118/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện Quyết định 96/TM-XNK về danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 31/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
02

Thông tư 63/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/CP ngày 6-2-1995 của Chính phủ về tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 20/02/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
03

Thông tư 190/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan quy định về việc cấp và quản lý giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thuộc thẩm quyền của Tổng cục Hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Hải quan Tải về
Ban hành: 07/10/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2003
04

Thông tư 201/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan hướng dẫn về Quy chế kho ngoại quan ban hành kèm theo Quyết định 104/TTg

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
Ban hành: 16/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
05

Thông tư 131/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 65/CP ngày 13/10/1995 của Chính phủ về việc quy định thủ tục xuất nhập khẩu đã quý

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Hải quan Tải về
Ban hành: 24/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2003
06

Thông tư 42/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Điều 10, Quyết định số 28/TTg ngày 13/1/97 của Thủ tướng Chính phủ về việc nhập khẩu hàng hóa phi mậu dịch

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Hải quan Tải về
Ban hành: 22/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2006
07

Thông tư 235/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 82/CP ngày 2/8/1994 về Quy chế đặt và hoạt động của Văn phòng đại diện tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 21/11/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2003
08

Quyết định 3729/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc sáp nhập Đội thuộc Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 16/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2015
09

Công văn 3729/TCHQ-GSQL 2018 đưa thuốc, nguyên liệu làm thuốc thú y về bảo quản tại kho của doanh nghiệp

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Doanh nghiệp; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 26/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2018
10

Công văn 1605/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc C/O

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Hải quan Tải về
Ban hành: 25/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2009
11

Công văn 2942/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phân biệt quặng thô và tinh quặng căn cứ Thông tư số 02/2006/TT-BCN

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 31/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2007
12

Công văn 2532/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục chuyển cửa khẩu

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
Ban hành: 12/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2006
13

Quyết định 66/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan ban hành bản Qui chế hải quan Khu chế xuất

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 28/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/1996
14

Quyết định 20/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình làm thủ tục hải quan chuyển nhượng xe ô tô, xe gắn máy của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
Ban hành: 20/03/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2004
15

Quyết định 06/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế tạm thời về thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, hành lý của hành khách, xe lửa liên vận quốc tế xuất, nhập cảnh

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Hải quan Tải về
Ban hành: 24/01/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2003
16

Quyết định 199/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ban hành sổ theo dõi, quản lý hàng gia công xuất, nhập khẩu và nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 26/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
17

Quyết định 258/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu mậu dịch

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Hải quan Tải về
Ban hành: 16/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2005
18

Quyết định 188/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình làm thủ tục hải quan chuyển nhượng xe ô tô, xe gắn máy của tổ chức, cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
Ban hành: 07/10/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2003
19

Công văn 3457/TCHQ-GSQL 2022 muối nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 19/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2022
20

Công văn 3361/TCHQ-GSQL 2022 tăng cường quản lý, giám sát hàng hóa gửi kho ngoại quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 12/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2022
Vui lòng đợi