Tra cứu văn bản

4.135 kết quả chứa từ khóa: 37/2018/TT-BTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Thông tư 37/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình số mặt đất băng tần 470-694 MHz

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
22

Thông tư 37/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Thông tin-Truyền thông Tải về
23

Thông tư 37/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị phục vụ quản lý đào tạo lái xe

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
24

Thông tư 37/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

Lĩnh vực: Công nghiệp, Giao thông, Thương mại-Quảng cáo Tải về
25

Thông tư 133/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập Báo cáo tài chính Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Kế toán-Kiểm toán Tải về
26

Thông tư 132/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Kế toán-Kiểm toán Tải về
27

Thông tư 131/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 145/2013/TT-BTC ngày 21/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế hoạch dự trữ quốc gia và ngân sách Nhà nước chi cho dự trữ quốc gia

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
28

Thông tư 128/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chứng khoán Tải về
29

Thông tư 117/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Y tế-Sức khỏe Tải về
30

Thông tư 116/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ báo cáo giá thị trường

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thương mại-Quảng cáo Tải về
31

Thông tư 37/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Doanh nghiệp, Bảo hiểm Tải về
32

Thông tư 105/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
33

Thông tư 102/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán Bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán, Bảo hiểm Tải về
34

Thông tư 104/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định thanh toán chi phí cho tổ chức, cá nhân được điều động, huy động trong hoạt động kiểm ngư

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
35

Thông tư 95/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
36

Thông tư 94/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án biên soạn Bách Khoa toàn thư Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
37

Thông tư 92/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 89/2015/TT-BTC ngày 11/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán dự trữ quốc gia

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thương mại-Quảng cáo Tải về
38

Thông tư 90/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
39

Thông tư 37/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
40

Thông tư 85/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước cho công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về