Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
21.830 kết quả chứa từ khóa: 37/2018/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Luật Công an nhân dân 2018, số 37/2018/QH14

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 20/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2018
02

Nghị định 37/2018/NĐ-CP biện pháp giám sát người dưới 18 tuổi phạm tội miễn trách nhiệm hình sự

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Hình sự Tải về
Ban hành: 10/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2018
03

Thông tư 37/2018/TT-BLĐTBXH khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động hàng hải

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Hàng hải Tải về
Ban hành: 26/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2019
04

Thông tư 37/2018/TT-BNNPTNT Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 25/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2019
05

Thông tư 37/2018/TT-NHNN sửa đổi quy định về trích lập khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 25/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2019
06

Thông tư 37/2018/TT-BYT mức tối đa khung giá dịch vụ khám, chữa bệnh ngoài phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 30/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2018
07

Thông tư 37/2018/TT-BCT sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về quản lý an toàn và kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Công nghiệp Tải về
Ban hành: 25/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2018
08

Thông tư 37/2018/TT-BGTVT quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 07/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2018
09

Thông tư 37/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 167/2017/NĐ-CP về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 16/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2018
10

Quyết định 37/2018/QĐ-UBND Quảng Trị về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 21/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2019
11

Quyết định 37/2018/QĐ-UBND Hà Nam Danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 26/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2018
12

Quyết định 37/2018/QĐ-UBND Bắc Giang Quy định nội dung về công tác thi đua, khen thưởng

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2022
13

Quyết định 37/2018/QĐ-UBND Hà Giang Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 04/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2018
14

Quyết định 37/2018/QĐ-UBND Phú Thọ Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 20/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2019
15

Quyết định 37/2018/QĐ-UBND Long An phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê tài sản, xử lý tài sản công

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 20/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2018
16

Quyết định 37/2018/QĐ-UBND Huế Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 19/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2018
17

Quyết định 37/2018/QĐ-UBND HCM ban hành Quy chế thu thập và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 09/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2018
18

Quyết định 37/2018/QĐ-UBND Lạng Sơn sửa đổi, bổ sung các quyết định thi hành Luật Đất đai 2013

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 28/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2021
19

Quyết định 37/QĐ-UBND Trà Vinh 2022 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 07/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2022
20

Quyết định 37/2022/QĐ-UBND Thanh Hóa tiêu chí và tổ chức, quản lý các vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 18/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2022
Vui lòng đợi