Tra cứu văn bản

11 kết quả chứa từ khóa: 37/2018/Q%u0110-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 37/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường Tải về
02

Quyết định 37/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
03

Quyết định 37/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
04

Quyết định 37/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
05

Quyết định 37/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
06

Quyết định 37/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
07

Quyết định 37/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
08

Quyết định 37/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê tài sản, xử lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Long An

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
09

Quyết định 37/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
10

Quyết định 37/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
11

Quyết định 37/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại quy định ban hành kèm theo các quyết định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về