Tra cứu văn bản

1.439 kết quả chứa từ khóa: 3620/VPCP-KTTH
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 3620/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý, giám sát hải quan đối với kho xăng dầu quân đội

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Công nghiệp, An ninh quốc gia Tải về
02

Công văn 3620/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về điều kiện giảm, giãn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
03

Công văn 3071/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc dự toán ngân sách nhà nước năm 2009

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
04

Thông báo 4447/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong sử dụng xe ô tô phục vụ công tác

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính Tải về
05

Công văn 7048/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thông tin, báo chí và dư luận liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
06

Công văn 6263/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo và tác động đến việc sản xuất và xuất khẩu gạo của Việt Nam

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
07

Công văn 4718/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Lao động-Tiền lương Tải về
08

Công văn 4628/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng tinh bột sắn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
09

Công văn 4453/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
10

Công văn 4215/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về cơ chế, chính sách liên kết vùng Nam Phú Yên - Bắc Khánh Hòa

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
11

Công văn 2612/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về vướng mắc thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp xuất khẩu sắn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, Doanh nghiệp Tải về
12

Công văn 4035/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về ý kiến Thường trực Chính phủ về việc khắc phục tình trạng thiếu thuốc, thiết bị, vật tư y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
13

Công văn 1716/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng không có đối tượng chi

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Tài nguyên-Môi trường Tải về
14

Công văn 3363/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về tình hình xuất khẩu gạo 3 tháng đầu năm 2022

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
15

Công văn 3366/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ của các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Doanh nghiệp Tải về
16

Công văn 6622/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý điều hành giá

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
17

Công văn 4679/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về giá thịt lợn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
18

Công văn 4648/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu đề xuất giảm các loại thuế, phí

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
19

Công văn 2185/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về tình hình triển khai Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đề án kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Lĩnh vực: Chính sách, Thương mại-Quảng cáo, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
20

Công văn 572/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về tình hình, kết quả của các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về