Tra cứu văn bản

329 kết quả chứa từ khóa: 3606/VPCP-NN
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

Công văn 3222/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về đề xuất tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các dự án lấn biển

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
42

Công văn 2950/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Chính sách Tải về
43

Công văn 2808/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống phòng, chống thiên tai Việt Nam

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
44

Công văn 8630/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo năm 2020

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
45

Công văn 8599/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc tổng kết, sửa đổi, bổ sung kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
46

Công văn 8555/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực phi nông nghiệp

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
47

Công văn 1157/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về báo cáo của Bộ Xây dựng về tác động của kết quả đấu giá quyền sử dụng đất cao bất thường đến thị trường bất động sản

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về
48

Công văn 646/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất năm 2021 theo Quyết định 27/2021/QĐ-TTg

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, COVID-19 Tải về
49

Công văn 7616/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo khó khăn, tồn tại về sử dụng đất đai của tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
50

Công văn 7632/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc nhập khẩu cá thể đười ươi (Pongo abelii) vì mục đích phi thương mại

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
51

Công văn 7626/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về tiến độ trình dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Lĩnh vực: Hành chính, Tài nguyên-Môi trường Tải về
52

Công văn 1983/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc xem xét, ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2016/NĐ-CP

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính, Tài nguyên-Môi trường Tải về
53

Công văn 98/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với các Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2020

Lĩnh vực: Hành chính, Tài nguyên-Môi trường Tải về
54

Công văn 7204/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về chiến lược phát triển ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
55

Công văn 9591/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về kết quả triển khai Chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm (OCOP) và công nhận sản phẩm OCOP cấp quốc gia năm 2020

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
56

Công văn 6992/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc giao thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Hồ chứa nước Ia Thul, tỉnh Gia Lai và Dự án Hồ Bản Mồng giai đoạn 2, tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
57

Công văn 9371/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị cho phép ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2020

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
58

Công văn 1563/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà, tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
59

Công văn 6769/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về Nghị định quy định thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
60

Công văn 6778/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về kế hoạch tổ chức Diễn đàn kinh tế hợp tác và hợp tác xã năm 2021

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về