Tra cứu văn bản

329 kết quả chứa từ khóa: 3606/VPCP-NN
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Công văn 6553/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về dự thảo Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
22

Công văn 3343/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về khó khăn, vướng mắc trong xác định giá đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
23

Công văn 4957/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo và kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình sản xuất, tiêu thụ nông sản

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp, COVID-19 Tải về
24

Công văn 6957/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển đổi số khu đất chức năng thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư để bố trí tái định cư cho các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
25

Công văn 1622/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo rà soát việc thực hiện lộ trình áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lưu hành ở Việt Nam

Lĩnh vực: Giao thông, Tài nguyên-Môi trường Tải về
26

Công văn 6227/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Nghị định quy định về hệ thống thông tin đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
27

Công văn 4320/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Thông báo 70/TB-VPCP ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị lần thứ 3 về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
28

Công văn 5353/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc dự thảo Nghị định quy định lấn biển

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
29

Công văn 4215/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc lập các hợp phần tích hợp vào Quy hoạch không gian biển quốc gia

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
30

Công văn 3886/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc phá rừng trái phép tại huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
31

Công văn 648/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thị trường các-bon tại Việt Nam

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
32

Công văn 647/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về kết quả triển khai Kế hoạch xử lý ô nhiễm triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
33

Công văn 3651/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc miễn tiền thuê đất phải nộp do chậm tiến độ thực hiện dự án đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư, Đất đai-Nhà ở Tải về
34

Công văn 3256/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về hội đồng thẩm định Quy hoạch không gian biển quốc gia và Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ

Lĩnh vực: Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường Tải về
35

Công văn 151/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý đề nghị của tỉnh Đồng Nai về thực hiện đầu tư dự án hồ La Ngà 3, tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
36

Công văn 3120/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
37

Công văn 124/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc cho phép ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2020

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
38

Công văn 15/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định lấn biển

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
39

Công văn 2721/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất khi xác định, thẩm định, quyết định giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
40

Công văn 3222/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về đề xuất tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các dự án lấn biển

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về