Tra cứu văn bản

329 kết quả chứa từ khóa: 3606/VPCP-NN
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 3606/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về đề xuất xây dựng Nghị định của Chính phủ về lấn biển

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
02

Công văn 8790/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển đổi một số khu đất chức năng thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư để bố trí tái định cư cho các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
03

Công văn 7224/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc dự thảo Nghị định quy định về lấn biển

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
04

Công văn 5791/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Lĩnh vực: Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
05

Công văn 5658/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường 2020

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
06

Công văn 4739/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc lập quy hoạch bảo vệ môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
07

Công văn 4444/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
08

Công văn 3971/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất khi xác định, thẩm định, quyết định giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
09

Công văn 3818/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại

Lĩnh vực: Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
10

Công văn 150/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường phòng, chống hạn hán, thiếu nước, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
11

Công văn 9482/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
12

Công văn 8922/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định lấn biển

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
13

Công văn 8659/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo 209/BC-UBKHCNMT15

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
14

Công văn 8607/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc tổng kết các Đề án bảo vệ môi trường các lưu vực: sông Cầu, sông Nhuệ - sông Đáy, hệ thống sông Đồng Nai và định hướng giai đoạn tiếp theo

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
15

Công văn 8085/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện các nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021 của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Chính sách Tải về
16

Công văn 7741/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về ý kiến góp ý về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
17

Công văn 7627/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc quỹ đất thanh toán Hợp đồng BT dự án giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1)

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Tài nguyên-Môi trường Tải về
18

Công văn 7631/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng, hoàn thiện Đề án kiểm kê rừng

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
19

Công văn 7785/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc liên quan đến vấn đề xuất khẩu thịt lợn

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
20

Công văn 6906/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc họp Ban chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh

Lĩnh vực: Chính sách Tải về