Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.515 kết quả chứa từ khóa: 36/2018/TT-BGTVT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Luật Phòng, chống tham nhũng 2018, số 36/2018/QH14

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức; Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 20/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2018
02

Thông tư 36/2018/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 50/2011/TT-BGTVT hướng dẫn việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 31/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2018
03

Thông tư 36/2021/TT-BGTVT quy định công tác khảo sát luồng đường thủy nội địa

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 22/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2021
04

Thông tư 36/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực đường bộ

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 24/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2020
05

Thông tư 36/2019/TT-BGTVT sửa đổi các Thông tư quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 12/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2019
06

Thông tư 36/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn lấy ý kiến trẻ em trong xây dựng chính sách về trẻ em

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 26/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2019
07

Thông tư 36/2018/TT-NHNN hoạt động cho vay để đầu tư ra nước ngoài của tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 25/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2018
08

Thông tư 36/2018/TT-BYT về Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 22/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2018
09

Thông tư 36/2018/TT-BCT về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

Lĩnh vực: Công nghiệp; Điện lực Tải về
Ban hành: 16/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2018
10

Thông tư 36/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi quy định về kiểm dịch động vật

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 25/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2019
11

Thông tư 36/2018/TT-BCA sửa đổi Thông tư 66/2014/TT-BCA hướng dẫn Luật Phòng cháy, chữa cháy

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 05/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2018
12

Thông tư 36/2018/TT-BTC lập dự toán, quản lý kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 30/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2018
13

Thông tư 36/2017/TT-BGTVT huấn luyện nghiệp vụ kiểm định thiết bị xếp dỡ

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 09/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2017
14

Thông tư 36/2016/TT-BGTVT Quy chuẩn giám sát kỹ thuật và đóng phương tiện thủy nội địa

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 24/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2017
15

Thông tư 57/2018/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 14/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2018
16

Thông tư 59/2018/TT-BGTVT về dán nhãn năng lượng với xe mô tô, xe gắn máy

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 17/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2018
17

Thông tư 55/2018/TT-BGTVT công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Định, tỉnh Phú Yên và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn

Lĩnh vực: Giao thông; Hàng hải Tải về
Ban hành: 20/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2018
18

Thông tư 54/2018/TT-BGTVT Biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, sử dụng cầu, bến, phao neo, bốc dỡ container tại cảng biển

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 14/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2018
19

Thông tư 61/2018/TT-BGTVT sửa đổi Quy chế công tác lưu trữ của Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Hành chính; Giao thông Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2019
20

Thông tư 60/2018/TT-BGTVT sửa đổi mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 21/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2019
Vui lòng đợi