Tra cứu văn bản

798 kết quả chứa từ khóa: 3585/VPCP-CN
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

Công văn 9257/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện dịch vụ thu phí điện tử không dừng; chuyển đổi biển số xe và lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Giao thông Tải về
42

Công văn 196/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về phương án đầu tư tuyến đường kết nối tỉnh Bình Phước và Đồng Nai

Lĩnh vực: Đầu tư, Giao thông Tải về
43

Công văn 57/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư Dự án nâng cấp Quốc lộ 4B đoạn Km 18 - Km 80, tỉnh Lạng Sơn trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
44

Công văn 47/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp, tư vấn giám sát và tổ chức khởi công xây dựng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông, Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
45

Công văn 8590/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về nội dung điều chỉnh so với Nghị quyết 115/NQ-CP ngày 31/8/2018

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
46

Công văn 8993/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc tổng kết chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách Tải về
47

Công văn 8980/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc đề xuất xây dựng Chiến lược phát triển ngành xe nhiên liệu sạch tại Việt Nam

Lĩnh vực: Đầu tư, Doanh nghiệp Tải về
48

Công văn 7989/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến thị trấn Sa Pa theo hình thức BOT

Lĩnh vực: Đầu tư, Giao thông Tải về
49

Công văn 8890/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
50

Công văn 2346/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị đầu tư Dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Tải về
51

Công văn 2345/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ thực hiện Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về báo cáo của Chính phủ về tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết 66/2013/QH13

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
52

Công văn 2343/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc quy hoạch Cảng hàng không Đồng Hới

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
53

Công văn 7287/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển tại Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Giao thông Tải về
54

Công văn 7223/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ về một số dự án giao thông tại Quảng Nam

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
55

Công văn 8688/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện ý kiến của Chủ tịch Quốc hội về Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
56

Công văn 6942/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư đường cao tốc Chợ Bến - Yên Mỹ, đoạn qua tỉnh Hưng Yên

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Tải về
57

Công văn 1941/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc đề xuất giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện hai dự án đường sắt

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
58

Công văn 1899/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về đề án quản lý, sử dụng, khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư, Giao thông Tải về
59

Công văn 8473/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo Quốc hội về Tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết 66/2013/QH13 đến năm 2020-2021 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
60

Công văn 8382/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về Tờ trình Quốc hội Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông Tải về