Tra cứu văn bản

1.741 kết quả chứa từ khóa: 3523/QĐ-BGTVT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 3523/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông Tải về
02

Quyết định 3523/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 thể nhẹ và không triệu chứng của huyện Đại Lộc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
03

Quyết định 3523/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Công sở xã Điền Thượng, huyện Bá Thước

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
04

Quyết định 3523/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại 02 xã: Trà Tân và Đức Hạnh, huyện Đức Linh

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
05

Quyết định 3523/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị và dịch vụ tiện ích Sông Công 2 (khu A)

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
06

Quyết định 3523/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2020

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
07

Quyết định 3523/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Danh mục Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Mỹ Lợi (Km34+826) trên Quốc lộ 50 tỉnh Long An và Tiền Giang theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) có hỗ trợ ngân sách nhà nước

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông Tải về
08

Quyết định 1079/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông Tải về
09

Quyết định 976/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố mở cảng cạn Phú Mỹ

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
10

Quyết định 969/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông Tải về
11

Quyết định 900/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống ngành Giao thông Vận tải (28/8/1945 – 28/8/2025)

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
12

Quyết định 1182/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc Ban hành quy chế chi tiêu cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
13
14

Quyết định 891/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 06 tháng đầu năm 2023

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
15

Quyết định 1137/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông Tải về
16

Quyết định 1092/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh nghiên cứu, đầu tư dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Phú Thọ - Cổ Tiết và dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 63 đoạn từ Vĩnh Thuận (Kiên Giang) - Thành phố Cà Mau (Cà Mau)

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông Tải về
17

Quyết định 867/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2024

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Giao thông Tải về
18

Quyết định 877/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm hàng hải, đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông, Hàng hải Tải về
19

Quyết định 850/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Thông tư quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông Tải về
20

Quyết định 838/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Văn kiện dự án Những kinh nghiệm quốc tế tốt hỗ trợ Cục Đường sắt Việt Nam xây dựng dự thảo Luật Đường sắt 2017 sửa đổi thuộc Chương trình hỗ trợ kỹ thuật ngành giao thông vận tải sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ốt-xtrây-li-a

Lĩnh vực: Giao thông Tải về