Tra cứu văn bản

1.448 kết quả chứa từ khóa: 35/NQ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

Nghị quyết 35/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Lao động-Tiền lương Tải về
42

Nghị quyết 35/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
43

Nghị quyết 35/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và những đối tượng khác hưởng phụ cấp theo quy định pháp luật chuyên ngành công tác ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố dôi dư trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
44

Nghị quyết 35/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chính sách hỗ trợ đối với giáo viên, cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp; trợ cấp đối với trẻ em đang học ở cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
45

Nghị quyết 35/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chính sách thu hút, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Trường Đại Học Hạ Long, Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
46

Nghị quyết 35/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội; đối tượng khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Giang được hưởng chính sách trợ giúp xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
47

Nghị quyết 35/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về việc quy định mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
48

Nghị quyết 35/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc quy định lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Lao động-Tiền lương Tải về
49

Nghị quyết 35/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Nghị quyết, nội dung trong Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
50

Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2014

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
51

Nghị quyết 09/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Chính sách Tải về
52

Nghị quyết 170/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
53

Nghị quyết 154/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Chính sách Tải về
54

Nghị quyết 150/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Lĩnh vực: Hành chính, Tài nguyên-Môi trường Tải về
55

Nghị quyết 148/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Lĩnh vực: Xây dựng, Chính sách Tải về
56

Nghị quyết 138/NQ-CP của Chính phủ về việc Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
57

Nghị quyết 132/NQ-CP của Chính phủ về việc ký Hiệp định ASEAN về Hợp tác Tìm kiếm cứu nạn hàng hải và hàng không

Lĩnh vực: Ngoại giao, Giao thông Tải về
58

Nghị quyết 130/NQ-CP của Chính phủ về hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2022

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
59

Nghị quyết 124/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
60

Nghị quyết 119/NQ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 18/NQ-CP ngày 11/02/2022 của Chính phủ triển khai Nghị quyết 44/2022/QH15 ngày 11/02/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Tải về