Tra cứu văn bản

1.450 kết quả chứa từ khóa: 35/NQ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Nghị định 35/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
22

Nghị định 35/2005/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính, Hành chính Tải về
23

Nghị định 35/2001/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
24

Nghị định 35/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2004 - 2009

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
25

Nghị định 35/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập xã, phường thuộc huyện Mường Lay và thị xã Điện Biên phủ, tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
26

Nghị định 35/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
27

Nghị định 35/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập thị trấn Văn Giang thuộc huyện Châu Giang, tỉnh Hưng Yên

Lĩnh vực: Địa giới hành chính Tải về
28

Nghị định 35/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập xã Bình Thanh Đông và xã Bình Thanh Tây thuộc huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
29

Nghị định 35/2002/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục A, B và C ban hành tại phụ lục kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi).

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
30

Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Nghị định thư (sửa đổi lần 2) giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam

Lĩnh vực: Ngoại giao, Công nghiệp Tải về
31

Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về việc tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2025

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
32

Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
33

Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về việc hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Chính sách Tải về
34

Nghị quyết 35/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành quy định về cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác; cơ chế huy động các nguồn lực khác thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
35

Nghị quyết 35/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định về việc quy định chính sách khuyến khích đối với học sinh, giáo viên, viên chức quản lý các trường Trung học phổ thông chuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
36

Nghị quyết 35/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc phân cấp thẩm quyền quyết định nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng và nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
37

Nghị quyết 35/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà và giáo dục thường xuyên năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
38
39

Nghị quyết 35/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về việc bãi bỏ Nghị quyết 33/2004/NQ-HĐND ngày 23/7/2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tăng cường thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Giao thông Tải về
40

Nghị quyết 35/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về việc bãi bỏ Nghị quyết 20/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam quy định kinh phí bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Tư pháp-Hộ tịch Tải về