Tra cứu văn bản

1.446 kết quả chứa từ khóa: 35/NQ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 35/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Lĩnh vực: Công nghiệp, Doanh nghiệp, Chính sách Tải về
02

Nghị định 35/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
03

Nghị định 35/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh

Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
04

Nghị định 35/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
05

Nghị quyết 93/NQ-CP của Chính phủ về việc cho phép phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 đến ngày 30/6/2021 chưa phân bổ của Bộ Y tế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
06

Nghị định 35/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
07

Nghị định 35/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
08

Nghị định 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
09

Nghị định 35/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
10

Nghị định 35/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Bảo hiểm Tải về
11

Nghị định 35/2011/NĐ-CP của Chính phủ về biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

Lĩnh vực: An ninh trật tự, An ninh quốc gia Tải về
12

Nghị định 35-CP của Chính phủ về tổ chức lại công tác chỉ đạo quản lý thị trường, chống đầu cơ, buôn lậu

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
13

Nghị định 35/CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về khoáng sản

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính Tải về
14

Nghị định 35/CP của Chính phủ về việc đặt Cục Dự trữ Quốc gia trực thuộc Chính phủ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
15

Nghị định 35/CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh về dân quân tự vệ

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
17

Nghị định 35/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
18

Nghị định 35/2009/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tài nguyên-Môi trường Tải về
19

Nghị định 35/2008/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang

Lĩnh vực: Đầu tư, Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về
20

Nghị định 35/2007/NĐ-CP của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Khoa học-Công nghệ Tải về