Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

1.146 kết quả chứa từ khóa: 35/2017/TT-BTTTT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 35/2017/TT-BTTTT về chuyển mạng giữ nguyên số

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 23/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2017
02

Thông tư 35/2020/TT-BTTTT Quy chuẩn thiết bị truyền dữ liệu băng rộng hoạt động trong băng tần 2,4 GHz

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 06/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2020
03

Nghị định 35/2017/NĐ-CP tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 03/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2017
04

Thông tư 35/2017/TT-BGTVT sửa quy định quản lý hạ tầng giao thông đường bộ

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 09/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2017
05

Thông tư 35/2017/TT-BTNMT về Định mức kinh tế-kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 04/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2017
06

Thông tư 35/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định việc quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2018
07

Thông tư 35/2017/TT-BCT bãi bỏ Thông tư 53/2015/TT-BCT quy định đăng ký danh mục hàng nhập khẩu của nhà thầu nước ngoài trong xây dựng

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Xây dựng Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2018
08

Thông tư 35/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 28/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2018
09

Thông tư 35/2017/TT-BTC về phí thẩm định phương án cải tạo môi trường

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 25/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2017
10

Thông tư 35/2016/TT-BTTTT về báo cáo nghiệp vụ bưu chính

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 26/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2017
11

Thông tư 35/2017/TT-BYT giá dịch vụ kiểm nghiệm mẫu thuốc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 18/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
12

Thông tư 35/2017/TT-BQP tiêu chuẩn đủ điều kiện bay

Lĩnh vực: Giao thông; An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 12/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2017
13

Thông tư 47/2017/TT-BTTTT về hạn mức khuyến mãi với thuê bao trả trước

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2018
14

Thông tư 48/2017/TT-BTTTT giá cước kết nối cuộc gọi thoại từ mạng cố định mặt đất nội hạt vào mạng di động

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2018
15

Thông tư 43/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định mức giá cước tối đa dịch vụ trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2018
16

Thông tư 46/2017/TT-BTTTT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2018
17

Thông tư 38/2017/TT-BTTTT chương trình, nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 13/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2017
18

Thông tư 36/2017/TT-BTTTT cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2017
19

Thông tư 34/2017/TT-BTTTT Quy chuẩn mức âm lượng chương trình truyền hình

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 22/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2017
20

Thông tư 29/2017/TT-BTTTT về quy chuẩn thiết bị trạm mặt đất di động băng tần Ku

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 07/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2017
Vui lòng đợi