Tra cứu văn bản

1.434 kết quả chứa từ khóa: 34/NQ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 34/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp Tải về
02

Nghị định 34/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Chính sách Tải về
03

Nghị định 34/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định 02/2018/NĐ-CP ngày 04/01/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
04

Nghị định 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
05

Nghị quyết 93/NQ-CP của Chính phủ về việc cho phép phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 đến ngày 30/6/2021 chưa phân bổ của Bộ Y tế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
06

Nghị định 34/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp Tải về
07

Nghị định 34/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
08

Nghị định 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
09

Nghị định 34/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 53/2013/NĐ-CP ngày 18/05/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Doanh nghiệp Tải về
10

Nghị định 34/2014/NĐ-CP của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Lĩnh vực: An ninh trật tự, An ninh quốc gia Tải về
11

Nghị định 34/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
12

Nghị định 34/2012/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
13

Nghị định 34/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
14

Nghị định 34/CP của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 2 và Điều 3 của Nghị định số 134/HĐBT ngày 27/8/1988 về quy định thời hạn quyền phong và giáng cấp bậc hàm đối với hạ sĩ quan, chiến si Công an nhân dân

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
15

Nghị định 34/CP của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Tổng cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
16

Nghị định 34/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính, Giao thông Tải về
17

Nghị định 34/CP của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách Tải về
18

Nghị định 34-CP của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Địa chính

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
19

Nghị định 34/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
20

Nghị định 34/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về