Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
4.080 kết quả chứa từ khóa: 34/2018/TT-BTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Luật Giáo dục Đại học sửa đổi 2018

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 19/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2018
02

Thông tư 34/2018/TT-BTC mức thu phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở KD dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 30/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2018
03

Nghị định 34/2018/NĐ-CP thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Cơ cấu tổ chức; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 08/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2018
04

Thông tư 34/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi về trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật xuất nhập khẩu

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 16/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2019
05

Thông tư 34/2018/TT-BTNMT yêu cầu trong điều tra, đánh giá tài nguyên nước

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 26/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2019
06

Thông tư 34/2018/TT-NHNN về sử dụng mạng máy tính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 24/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2018
07

Thông tư 34/2018/TT-BCT nghiệm thu đất đá bóc trong khai thác than bằng phương pháp lộ thiên

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 11/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2018
08

Thông tư 34/2018/TT-BYT quy định chi tiết Nghị định 104/2016/NĐ-CP về hoạt động tiêm chủng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 16/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2018
09

Thông tư 34/2018/TT-BGDĐT Chương trình giáo dục thường xuyên tiếng Nhật thực hành

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2019
10

Thông tư 34/2018/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung quy định về đào tạo trình độ sơ cấp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 26/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2019
11

Thông tư 34/2018/TT-BVHTTDL về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn với môn Đấu kiếm thể thao

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 02/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2018
12

Thông tư 34/2021/TT-BTC lập dự toán tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 19/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2021
13

Thông tư 34/2018/TT-BGTVT mẫu biên bản, quyết định dùng để xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hàng không dân dụng

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính; Giao thông Tải về
Ban hành: 28/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2018
14

Thông tư 34/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xây dựng; COVID-19 Tải về
Ban hành: 05/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2020
15

Thông tư 34/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 40/2018 hướng dẫn bán cổ phần

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Chứng khoán Tải về
Ban hành: 11/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2019
16

Thông tư 34/2017/TT-BTC về phí thẩm định cấp phép hoạt động đo đạc

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 21/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2017
17

Thông tư 135/2018/TT-BTC quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá do Kho bạc Nhà nước nhận bảo quản

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2019
18

Thông tư 136/2018/TT-BTC sửa đổi quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2019
19

Thông tư 126/2018/TT-BTC kinh phí thực hiện Đề án Hỗ trợ HSSV khởi nghiệp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 26/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2019
20

Thông tư 34/2021/TT-BYT tiêu chuẩn, trang phục và thẻ của người được giao thực thiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2022
Vui lòng đợi