Tra cứu văn bản

1.448 kết quả chứa từ khóa: 33/NQ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

Nghị quyết 33/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích đầu tư, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2022-2026

Lĩnh vực: Đầu tư, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
42

Nghị quyết 33/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
43

Nghị quyết 33/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
44

Nghị quyết 33/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Lao động-Tiền lương Tải về
45
46

Nghị quyết 33/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định về cơ chế hỗ trợ kinh phí đối với các trường mầm non thuộc diện chuyển đổi sang loại hình trường công lập tự chủ hoàn toàn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
47

Nghị quyết 33/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định nội dung và mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
48

Nghị quyết 33/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình về việc quy định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm Tải về
49

Nghị quyết 33/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
50

Nghị quyết 33/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang về quy định mức thu, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
51

Nghị quyết 33/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tập trung tập luyện, huấn luyện và thi đấu

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
52

Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2015

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
53

Nghị quyết 33/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về việc quy định mức chi trả thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu; thù lao thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Thông tin-Truyền thông Tải về
54

Nghị quyết 33/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quy định về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm từng nguồn thu, nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 kèm theo Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
55

Nghị quyết 33/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
56

Nghị quyết 09/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Chính sách Tải về
57

Nghị quyết 170/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
58

Nghị quyết 154/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Chính sách Tải về
59

Nghị quyết 150/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Lĩnh vực: Hành chính, Tài nguyên-Môi trường Tải về
60

Nghị quyết 148/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Lĩnh vực: Xây dựng, Chính sách Tải về