Tra cứu văn bản

1.448 kết quả chứa từ khóa: 33/NQ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Nghị định 33/2006/NĐ-CP Chính phủ về việc thành lập xã Giao Hưng thuộc huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
22

Nghị định 33/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập các phường và xã thuộc thị xã Bắc Giang và huyện Yên Thế, tính Bắc Giang

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
23

Nghị định 33/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
24

Nghị định 33/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2004-2009

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
25

Nghị định 33/2003/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 6/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
26

Nghị định 33/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
27

Nghị định 33/2001/NĐ-CP của Chính phủ về Giấy chứng nhận An ninh nhân dân và Giấy chứng nhận Cảnh sát nhân dân

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
28

Nghị định 33/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kiên Hải và huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

Lĩnh vực: Địa giới hành chính Tải về
29

Nghị định 33/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập Tổng cục dậy nghề Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cơ cấu tổ chức Tải về
30

Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ về thông qua Dự thảo Báo cáo của Chính phủ về việc thực hành chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cả nước giai đoạn 2016 - 2021

Lĩnh vực: Chính sách, Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
31

Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ về việc ký Nghị định thư sửa đổi Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Ô-man về vận tải hàng không giữa và qua lãnh thổ hai nước

Lĩnh vực: Ngoại giao, Giao thông Tải về
32

Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ về việc tạm dừng chính sách miễn thị thực đơn phương đối với công dân các nước Nhật Bản, Nga và Belarus

Lĩnh vực: Ngoại giao, Xuất nhập cảnh, COVID-19 Tải về
33

Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ về việc thí điểm tự chủ của 04 Bệnh viện thuộc Bộ Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
34

Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Long An

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
35

Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2016

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
36

Nghị quyết 33/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về Chương trình phát triển thanh niên Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
37

Nghị quyết 33/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi một số nội dung Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND ngày 14/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
38

Nghị quyết 33/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã loại I; mức phụ cấp, trợ cấp đối với Ấp đội trưởng và lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
39

Nghị quyết 33/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
40

Nghị quyết 33/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chính sách hỗ trợ cho Tổ vệ sinh môi trường ở địa phương thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về