Tra cứu văn bản

1.450 kết quả chứa từ khóa: 33/NQ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 33/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
02

Nghị định 33/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết 131/2020/QH14 ngày 16/11/2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
03

Nghị định 33/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
04

Nghị định 33/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
05

Nghị quyết 93/NQ-CP của Chính phủ về việc cho phép phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 đến ngày 30/6/2021 chưa phân bổ của Bộ Y tế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
06

Nghị định 33/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính, Tài nguyên-Môi trường Tải về
07

Nghị định 33/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
08

Nghị định 33/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
09

Nghị định 33/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động của Thanh tra quốc phòng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
10

Nghị định 33/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Hợp đồng mẫu của Hợp đồng Chia sản phẩm dầu khí

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo, Tài nguyên-Môi trường Tải về
11

Nghị định 33/2012/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
12

Nghị định 33/CP của Chính phủ về việc sửa đổi khoản 1 Điều 6 của Nghị định 95/CP ngày 27/8/1994 về thu một phần viện phí

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
13

Nghị định 33/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/04/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính, Giao thông Tải về
14

Nghị định 33/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế về môi trường giáo dưỡng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, An ninh trật tự Tải về
15

Nghị định 33-CP của Chính phủ về quản lý Nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
16

Nghị định 33/CP của Chính phủ vềviệc phê chuẩn Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp Tải về
17

Nghị định 33/2010/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
18

Nghị định 33/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu chung

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
19

Nghị định 33/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thị trấn, thành lập xã, phường, mở rộng thị trấn thuộc các huyện Đại Lộc, Bắc Trà My, Thăng Bình và thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
20

Nghị định 33/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về