Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
4.133 kết quả chứa từ khóa: 33/2018/TT-BTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

Thông tư 79/2018/TT-BTC mức thu phí thẩm định cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 22/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2018
42

Thông tư 77/2018/TT-BTC phương pháp xác định chi phí sản xuất thóc hàng hóa

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 17/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2019
43

Thông tư 73/2018/TT-BTC hướng dẫn sử dụng tài chính trong quản lý công trình thủy lợi

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 15/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2019
44

Thông tư 135/2018/TT-BTC quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá do Kho bạc Nhà nước nhận bảo quản

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2019
45

Thông tư 136/2018/TT-BTC sửa đổi quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2019
46

Thông tư 71/2018/TT-BTC chế độ tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Ngoại giao Tải về
Ban hành: 10/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2018
47

Thông tư 126/2018/TT-BTC kinh phí thực hiện Đề án Hỗ trợ HSSV khởi nghiệp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 26/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2019
48

Thông tư 70/2018/TT-BTC về quản lý, sử dụng kinh phí cho Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 08/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2018
49

Thông tư 33/2019/TT-BGTVT 2019 hoạt động nạo vét vùng nước đường thủy nội địa

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 06/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2019
50

Thông tư 67/2018/TT-BTC quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 06/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2018
51

Thông tư 124/2018/TT-BTC sử dụng kinh phí hỗ trợ người cai nghiện ma túy tự nguyện

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 20/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2019
52

Thông tư 122/2018/TT-BTC quản lý, sử dụng tiền bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 14/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2019
53

Thông tư 61/2018/TT-BTC về mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Lao động-Tiền lương; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 26/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2018
54

Thông tư 113/2018/TT-BTC quy định về giá trong hoạt động quy hoạch

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Xây dựng Tải về
Ban hành: 15/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2018
55

Thông tư 103/2018/TT-BTC chế độ kế toán của Quỹ Vì người nghèo

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 14/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2019
56

Thông tư 101/2018/TT-BTC kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 14/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2018
57

Thông tư 55/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của 07 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thu phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 25/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2018
58

Thông tư 100/2018/TT-BTC bãi bỏ điểm đ, khoản 1 Điều 7 Thông tư 15/2017/TT-BTC về sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện giảm nghèo bền vững

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 01/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2018
59

Thông tư 99/2018/TT-BTC hướng dẫn báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán Nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 01/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2018
60

Thông tư 134/2018/TT-BTC Quy chuẩn kỹ thuật với tàu cao tốc dự trữ quốc gia

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/01/2019
Vui lòng đợi