Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
4.108 kết quả chứa từ khóa: 33/2018/TT-BTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

Thông tư 121/2018/TT-BTC về kinh phí để ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 12/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2018
42

Thông tư 120/2018/TT-BTC về lợi nhuận của nhà đầu tư một số dự án đường cao tốc Bắc - Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Giao thông Tải về
Ban hành: 10/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2018
43

Thông tư 119/2018/TT-BTC về thực hiện dự án ngân sách Nhà nước năm 2019

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 05/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2018
44

Thông tư 94/2018/TT-BTC cơ chế tài chính thực hiện Đề án biên soạn Bách Khoa toàn thư Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 05/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2018
45

Thông tư 92/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 89/2015/TT-BTC hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán dự trữ quốc gia

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 02/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2018
46

Thông tư 118/2018/TT-BTC lệ phí cấp phép khai thác, hoạt động thủy sản

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 28/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2018
47

Thông tư 90/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 61/2017/TT-BTC hướng dẫn công khai ngân sách với đơn vị dự toán ngân sách

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2018
48

Thông tư 109/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho Quỹ Tích lũy trả nợ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 15/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2018
49

Thông tư 107/2018/TT-BTC quyết toán vốn đầu tư dự án đầu tư công

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 15/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2019
50

Thông tư 112/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 174/2015/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế với hàng xuất, nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 15/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2018
51

Thông tư 106/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 152/2011/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế bảo vệ môi trường

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 15/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2018
52

Thông tư 111/2018/TT-BTC phát hành, thanh toán công cụ nợ của Chính phủ trong nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 15/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2018
53

Thông tư 108/2018/TT-BTC hướng dẫn kế toán dự trữ quốc gia

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 15/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2019
54

Thông tư 110/2018/TT-BTC hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 15/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2018
55

Thông tư 85/2018/TT-BTC quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 13/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2018
56

Thông tư 33/2019/TT-BGTVT 2019 hoạt động nạo vét vùng nước đường thủy nội địa

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 06/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2019
57

Thông tư 97/2018/TT-BTC hướng dẫn sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 30/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2018
58

Thông tư 33/2016/TT-BTC phí đường bộ trạm thu phí Mỹ Lộc quốc lộ 21B, Nam Định

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 25/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2016
59

Thông tư 81/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 83/2016/TT-BTC hướng dẫn ưu đãi đầu tư theo Luật Đầu tư và Nghị định 118/2015/NĐ-CP

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 28/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2018
60

Thông tư 79/2018/TT-BTC mức thu phí thẩm định cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 22/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2018
Vui lòng đợi