Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
4.133 kết quả chứa từ khóa: 33/2018/TT-BTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
4101

Quyết định 33/2018/QĐ-UBND HCM Quy định về tiêu chí đánh giá và phân loại biệt thự cũ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 05/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2018
4102

Quyết định 33/2018/QĐ-UBND Đồng Nai bãi bỏ các Quyết định về trình tự thực hiện thủ tục đầu tư dự án sản xuất ngoài KCN

Lĩnh vực: Đầu tư; Công nghiệp Tải về
Ban hành: 09/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2018
4103

Quyết định 33/2018/QĐ-UBND Long An cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 22/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2022
4104

Quyết định 33/2018/QĐ-UBND Lạng Sơn về Cơ chế, chính sách hỗ trợ loại hình giáo dục mầm non ngoài công lập

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Chính sách Tải về
Ban hành: 13/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2018
4105

Quyết định 33/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 và Chương trình công tác trọng tâm năm 2017 của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 09/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2017
4106

Thông tư 65/2021/TT-BTC về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2021
4107

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 08:2018/BTC tàu cao tốc dự trữ quốc gia

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2019
4108

Quyết định 2018/QĐ-BTC 2017 bổ sung Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 09/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2017
4109

Văn bản hợp nhất 33/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 75/2002/NĐ-CP ngày 30/08/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bài

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 14/07/2014
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
4110

Thông tư liên tịch 06/2018/TTLT-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC mức tiền đặt bảo đảm

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 07/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2019
4111

Thông tư liên tịch 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Lĩnh vực: Dân sự; Hình sự; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 29/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2018
4112

Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT phối hợp thi hành quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
Ban hành: 05/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2018
4113

Thông tư liên tịch 17/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT hướng dẫn bồi thường trong hoạt động tố tụng

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 20/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2019
4114

Thông tư liên tịch 33/2013/TTLT-BYT-BTC của Bộ Tài chính, Bộ Y tế về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/03/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 18/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2013
4115

Thông tư liên tịch 01/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP-BTC-BNN&PTNT phối hợp báo cáo, thông báo giải quyết khiếu nại, tố cáo

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 05/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2018
4116

Quyết định 33/QĐ-BTC quy tắc, chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức

Lĩnh vực: Hành chính; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 08/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2020
4117

Quyết định 33/2008/QĐ-BTC ban hành Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 02/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2008
4118

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11344-33:2018 IEC 60749-33:2004 Linh kiện bán dẫn - Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu - Phần 33: Khả năng chịu ẩm tăng tốc - Nồi hấp không thiên áp

Lĩnh vực: Điện lực Tải về
Ban hành: 2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2022
4119

Quyết định 33/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan

Lĩnh vực: Hải quan; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 06/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2006
4120

Quyết định 33/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Qui trình xử lý sau thanh tra, kiểm tra tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 15/05/2007
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2007
Vui lòng đợi