Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
4.118 kết quả chứa từ khóa: 33/2018/TT-BTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Thông tư 133/2018/TT-BTC hướng dẫn lập Báo cáo tài chính Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2019
22

Thông tư 132/2018/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2019
23

Thông tư 131/2018/TT-BTC sửa đổi hướng dẫn kế hoạch dự trữ quốc gia

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2019
24

Thông tư 128/2018/TT-BTC giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán tại ngân hàng thương mại

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chứng khoán Tải về
Ban hành: 27/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2019
25

Thông tư 33/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 31/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2020
26

Thông tư 33/2020/TT-BGTVT sửa 01:2020 QCVN 86:2015/BGTVT Quy chuẩn khí thải mức 4 với xe ô tô mới

Lĩnh vực: Công nghiệp; Giao thông Tải về
Ban hành: 23/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2020
27

Thông tư 33/2020/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương năng lượng cao dùng cho lộ thiên

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 30/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2020
28

Thông tư 117/2018/TT-BTC sửa đổi mức thu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 28/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2018
29

Thông tư 116/2018/TT-BTC chế độ báo cáo giá thị trường

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 28/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2019
30

Thông tư 33/2020/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 04/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2020
31

Thông tư 105/2018/TT-BTC mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 15/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
32

Thông tư 102/2018/TT-BTC hướng dẫn kế toán Bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán; Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 14/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/02/2019
33

Thông tư 104/2018/TT-BTC về thanh toán chi phí cho tổ chức, cá nhân được điều động, huy động trong hoạt động kiểm ngư

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 14/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2018
34

Thông tư 33/2020/TT-BGDĐT thẩm định tài liệu giáo dục địa phương

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 15/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2020
35

Thông tư 95/2018/TT-BTC bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 17/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2018
36

Thông tư 94/2018/TT-BTC cơ chế tài chính thực hiện Đề án biên soạn Bách Khoa toàn thư Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 05/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2018
37

Thông tư 92/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 89/2015/TT-BTC hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán dự trữ quốc gia

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 02/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2018
38

Thông tư 90/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 61/2017/TT-BTC hướng dẫn công khai ngân sách với đơn vị dự toán ngân sách

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2018
39

Thông tư 33/2019/TT-BGTVT 2019 hoạt động nạo vét vùng nước đường thủy nội địa

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 06/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2019
40

Thông tư 85/2018/TT-BTC quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 13/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2018
Vui lòng đợi