Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
4.133 kết quả chứa từ khóa: 33/2018/TT-BTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018, số 33/2018/QH14

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 19/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2018
02

Thông tư 33/2018/TT-BTC phí thẩm định cấp Giấy phép KD dịch vụ lữ hành quốc tế, nội địa; cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 30/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2018
03

Thông tư 33/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2019/TT-BTC

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thuế-Phí-Lệ phí; Hành chính Tải về
Ban hành: 09/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2022
04

Thông tư 33/2020/TT-BTC mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thuế-Phí-Lệ phí; COVID-19 Tải về
Ban hành: 05/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2020
05

Thông tư 33/2021/TT-BTC sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch và bảo vệ thực vật

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 17/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2021
06

Thông tư 33/2018/TT-BCA sửa đổi Thông tư 61/2015/TT-BCA về mẫu thẻ Căn cước công dân

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 10/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2018
07

Thông tư 33/2018/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác xã hội trong trường học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 26/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2019
08

Thông tư 33/2018/TT-BTNMT quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 26/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2019
09

Thông tư 33/2018/TT-BLĐTBXH về đào tạo cao đẳng trung cấp sơ cấp hệ từ xa

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 26/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2019
10

Thông tư 33/2018/TT-NHNN sửa đổi Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 21/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2018
11

Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 16/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2018
12

Thông tư 33/2018/TT-BVHTTDL quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 15/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2018
13

Thông tư 33/2018/TT-BCT quy định về Thẻ kiểm tra thị trường

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 08/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2018
14

Thông tư 33/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 34 về phí thẩm định cấp giấy phép đo đạc

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 10/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2019
15

Thông tư 33/2018/TT-BGTVT tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt, cấp phép lái tàu

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Giao thông; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 15/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2018
16

Thông tư 33/2017/TT-BTC quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá trong Kho bạc Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 20/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2017
17

Thông tư 33/2021/TT-BYT quy định về công tác y tế trường học trong cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2021
18

Thông tư 33/2020/TT-BYT trang thiết bị y tế phải kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2021
19

Thông tư 33/2021/TT-BGDĐT ban hành Chương trình Xóa mù chữ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 26/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
20

Thông tư 33/2021/TT-BGTVT hướng dẫn định mức cho hoạt động quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành trong lĩnh vực GTVT

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 15/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2021
Vui lòng đợi