Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
4.118 kết quả chứa từ khóa: 33/2018/TT-BTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

Thông tư 81/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 83/2016/TT-BTC hướng dẫn ưu đãi đầu tư theo Luật Đầu tư và Nghị định 118/2015/NĐ-CP

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 28/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2018
42

Thông tư 79/2018/TT-BTC mức thu phí thẩm định cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 22/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2018
43

Thông tư 135/2018/TT-BTC quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá do Kho bạc Nhà nước nhận bảo quản

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2019
44

Thông tư 136/2018/TT-BTC sửa đổi quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2019
45

Thông tư 126/2018/TT-BTC kinh phí thực hiện Đề án Hỗ trợ HSSV khởi nghiệp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 26/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2019
46

Thông tư 77/2018/TT-BTC phương pháp xác định chi phí sản xuất thóc hàng hóa

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 17/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2019
47

Thông tư 73/2018/TT-BTC hướng dẫn sử dụng tài chính trong quản lý công trình thủy lợi

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 15/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2019
48

Thông tư 124/2018/TT-BTC sử dụng kinh phí hỗ trợ người cai nghiện ma túy tự nguyện

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 20/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2019
49

Thông tư 71/2018/TT-BTC chế độ tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Ngoại giao Tải về
Ban hành: 10/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2018
50

Thông tư 122/2018/TT-BTC quản lý, sử dụng tiền bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 14/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2019
51

Thông tư 70/2018/TT-BTC về quản lý, sử dụng kinh phí cho Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 08/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2018
52

Thông tư 67/2018/TT-BTC quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 06/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2018
53

Thông tư 134/2018/TT-BTC Quy chuẩn kỹ thuật với tàu cao tốc dự trữ quốc gia

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/01/2019
54

Thông tư 127/2018/TT-BTC giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chứng khoán Tải về
Ban hành: 27/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2019
55

Thông tư 130/2018/TT-BTC chế độ báo cáo thống kê ngành dự trữ quốc gia

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 27/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2019
56

Thông tư 125/2018/TT-BTC về cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 24/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2019
57

Thông tư 61/2018/TT-BTC về mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Lao động-Tiền lương; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 26/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2018
58

Thông tư 123/2018/TT-BTC sửa đổi các Thông tư về cấp bù lãi suất

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 17/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2019
59

Thông tư 121/2018/TT-BTC về kinh phí để ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 12/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2018
60

Thông tư 120/2018/TT-BTC về lợi nhuận của nhà đầu tư một số dự án đường cao tốc Bắc - Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Giao thông Tải về
Ban hành: 10/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2018
Vui lòng đợi