Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
21.806 kết quả chứa từ khóa: 3211/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 3211/QĐ-UBND Hà Nội 2018 thành lập Hội đồng đánh giá, xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực

Lĩnh vực: Công nghiệp; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 26/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2018
02

Quyết định 3211/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính bị hủy bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội và An toàn lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 21/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2013
03

Quyết định 1796/QĐ-UBND Lâm Đồng 2022 sửa đổi TTHC lĩnh vực bảo vệ thực vật, thú y

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 05/10/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2022
04

Quyết định 2235/QĐ-UBND Lào Cai 2022 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Hành chính Tải về
Ban hành: 04/10/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2022
05

Quyết định 3324/QĐ-UBND Thanh Hóa 2022 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa

Lĩnh vực: Hành chính; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 04/10/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2022
06

Quyết định 3560/QĐ-UBND Cần Thơ 2022 điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn nguồn ngân sách trung ương

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 04/10/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2022
07

Quyết định 3577/QĐ-UBND Cần Thơ 2022 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NNPTNT

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 04/10/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2022
08

Quyết định 1661/QĐ-UBND Bạc Liêu 2022 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực: Đường thủy nội địa

Lĩnh vực: Hành chính; Giao thông Tải về
Ban hành: 04/10/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2022
09

Quyết định 1739/QĐ-UBND Yên Bái 2022 Quy định về công nhận thôn (bản) đạt chuẩn nông thôn mới, thôn (bản) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 04/10/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2022
10

Quyết định 1735/QĐ-UBND Yên Bái 2022 Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư; Hành chính Tải về
Ban hành: 03/10/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2022
11

Quyết định 2059/QĐ-UBND Bình Thuận 2022 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực người có công

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 03/10/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2022
12

Quyết định 2064/QĐ-UBND Bình Thuận 2022 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Hành chính Tải về
Ban hành: 03/10/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2022
13

Quyết định 2027/QĐ-UBND Vĩnh Long 2022 Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo vệ thực vật

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 30/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2022
14

Quyết định 3542/QĐ-UBND Cần Thơ 2022 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Khoa học Xã hội và Nhân văn

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 30/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2022
15

Quyết định 3543/QĐ-UBND Cần Thơ 2022 Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 30/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2022
16

Quyết định 1339/QĐ-UBND Quảng Ngãi 2022 Danh mục thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư; Hành chính Tải về
Ban hành: 30/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2022
17

Quyết định 3277/QĐ-UBND Thanh Hóa 2022 TTHC của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Hành chính; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 29/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2022
18

Quyết định 3282/QĐ-UBND Thanh Hóa 2022 Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 29/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2022
19

Quyết định 1688/QĐ-UBND Yên Bái 2022 Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Điện ảnh

Lĩnh vực: Hành chính; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 28/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2022
20

Quyết định 3144/QĐ-UBND Bình Định 2022 TTHC được chuẩn hóa trong lĩnh vực Tôn giáo

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 28/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2022
Vui lòng đợi