Tra cứu văn bản

1.547 kết quả chứa từ khóa: 32/2018/TT-BGTVT
Yêu cầu bổ sung văn bản
1541

Quyết định 32/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, hoạt động của Cảng vụ đường thuỷ nội địa

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Giao thông Tải về
1542

Quyết định 32/2005/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định về xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Giao thông Tải về
1543

Thông tư liên tịch 32/2007/TTLT-BCA-BGTVT của Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về đăng ký, quản lý và lưu hành phương tiện giao thông đường bộ dùng cho thương binh và người tàn tật

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Giao thông Tải về
1544

Thông tư liên bộ 32/TT-LB của Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 62/CP ngày 22/9/1993 của Chính phủ quy định việc quản lý và sử dụng con dấu

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
1545

Thông tư hướng dẫn xếp lương cho học sinh tốt nghiệp các trường trung học, đại học sư phạm đào tạo gíáo viên cấp I, giáo viên cấp II phổ thông

1546

Thông tư quy định về tiêu chuẩn thương tật 4 hạng (mới) và hướng dẫn cách chuyển đổi các hạng thương tật cũ, cách khám giám định thương tật theo các hạng thương tật mới

1547

Chỉ thị 32/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, An ninh trật tự Tải về