Tra cứu văn bản

1.551 kết quả chứa từ khóa: 32/2018/TT-BGTVT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Luật Chăn nuôi của Quốc hội, số 32/2018/QH14

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
02

Thông tư 32/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
03

Thông tư 32/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2017/TT-BGTVT ngày 06/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
04
05

Nghị định 32/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng, Doanh nghiệp Tải về
06

Thông tư 32/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Danh mục khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ hàng hải

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
07

Thông tư 32/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp Tải về
08

Thông tư 32/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
09

Thông tư 32/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn quy trình chuyển đổi ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước cho các dự án được Chính phủ cam kết bảo lãnh và hỗ trợ chuyển đổi ngoại tệ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
10

Thông tư 32/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
11

Thông tư 32/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
12

Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
13

Thông tư 32/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định mẫu, quy cách, chế độ cấp phát, quản lý, sử dụng số hiệu, biển hiệu, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, trang phục của lực lượng Quản lý thị trường

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
14

Thông tư 32/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng rổ

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
15

Thông tư 32/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 74/2017/NĐ-CP ngày 20/06/2017 của Chính phủ quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Chính sách Tải về
16

Thông tư 32/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
17

Thông tư 32/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2014/TT-BGTVT ngày 25/02/2014 của Bộ Giao thông Vận tải quy định quy trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính; công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của Thanh tra ngành Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính, Giao thông Tải về
18

Thông tư 57/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
19

Thông tư 59/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
20

Thông tư 61/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế công tác lưu trữ của Bộ Giao thông Vận tải ban hành kèm theo Thông tư 74/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông Tải về