Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.542 kết quả chứa từ khóa: 32/2018/TT-BGTVT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Luật Chăn nuôi 2018

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 19/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2018
02

Thông tư 32/2018/TT-BGTVT ban hành 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 15/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2018
03

Thông tư 32/2021/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 19/2017/TT-BGTVT quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 14/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2021
04

Thông tư 32/2020/TT-BGTVT sửa Thông tư 29/2018/TT-BGTVT và Thông tư 31/2018/TT-BGTVT

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 14/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2020
05

Nghị định 32/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 08/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2018
06

Thông tư 32/2019/TT-BGTVT khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ hàng hải

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 04/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2019
07

Thông tư 32/2018/TT-NHNN chuyển đổi ngoại tệ cho dự án được Chính phủ cam kết

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 18/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2018
08

Thông tư 32/2018/TT-BLĐTBXH hỗ trợ đào tạo nghề trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 26/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2019
09

Thông tư 32/2018/TT-BTNMT thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 26/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2019
10

Thông tư 32/2018/TT-BYT về việc đăng ký lưu hành thuốc nguyên liệu làm thuốc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 12/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2019
11

Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ban hành Chương trình giáo dục phổ thông mới

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 26/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2018
12

Thông tư 32/2018/TT-BNNPTNT phương pháp định giá rừng; khung giá rừng

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 16/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2018
13

Thông tư 32/2018/TT-BVHTTDL về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn với môn Bóng rổ

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 05/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2018
14

Thông tư 32/2018/TT-BCT về mẫu số hiệu, biển hiệu, trang phục của lực lượng Quản lý thị trường...

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 08/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2018
15

Thông tư 32/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 74/2017/NĐ-CP về chính sách đặc thù với khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Chính sách Tải về
Ban hành: 30/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2018
16

Thông tư 32/2017/TT-BGTVT Quy chuẩn thiết bị áp lực trên phương tiện giao thông

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 26/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2017
17

Thông tư 32/2016/TT-BGTVT sửa quy trình thanh tra chuyên ngành Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính; Giao thông Tải về
Ban hành: 07/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2016
18

Thông tư 57/2018/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 14/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2018
19

Thông tư 59/2018/TT-BGTVT về dán nhãn năng lượng với xe mô tô, xe gắn máy

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 17/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2018
20

Thông tư 49/2018/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 35/2012/TT-BGTVT về lắp đặt báo hiệu kilômét - địa danh trên báo hiệu đường thủy nội địa

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 11/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2018
Vui lòng đợi