Tra cứu văn bản

593 kết quả chứa từ khóa: 3082/QĐ-BTNMT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 3082/-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Hành chính, Tài nguyên-Môi trường Tải về
02

Quyết định 3082/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực Chính sách người có công với cách mạng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính Tải về
03

Quyết định 3082/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định phê duyệt Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 07 hộ gia đình và 01 tổ chức do giải phóng mặt bằng dự án Xây dựng Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ Quốc lộ 1D - Quốc lộ 19 mới, phường Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về
04
05

Quyết định 3082/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt quy hoạch và ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư Đông Nam cầu Kỳ Phú 1&2 tại phường An Phú, Thành phố Tam Kỳ

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
06

Quyết định 3082/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc thành lập Tổ điều phối cấp tỉnh giúp việc Hội đồng điều phối Vùng Thủ đô

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
07

Quyết định 3082/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Sửa chữa cơ sở cách ly y tế tập trung tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cơ sở 4 (Trụ sở Trung tâm phòng chống HIV/AIDS cũ)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
08

Quyết định 3082/-BCT của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
09

Quyết định 3082/-UBND của Ủy ban nhân dân Thái Bình về việc điều chỉnh, bổ sung Danh mục tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
10

Quyết định 3082/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cho phép Trường Trung học phổ thông dân lập Đoàn Thị Điểm chuyển đổi từ loại hình trường dân lập sang loại hình trường tư thục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
11

Quyết định 3082/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Hải quan Tải về
12

Quyết định 2644/-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tài nguyên và môi trường” cho các cá nhân thuộc tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, Tài nguyên-Môi trường Tải về
13

Quyết định 2575/-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tài nguyên và môi trường” cho các cá nhân thuộc tỉnh Bắc Kạn

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, Tài nguyên-Môi trường Tải về
14

Quyết định 2556/-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phân công công tác đối với lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tài nguyên-Môi trường Tải về
15

Quyết định 2528/-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Đường dây 110kV cấp điện cho Nhà máy xi măng Xuân Sơn, tỉnh Hòa Bình"

Lĩnh vực: Điện lực, Tài nguyên-Môi trường Tải về
16

Quyết định 2461/-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2023 - 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
17

Quyết định 2389/-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Hành chính, Tài nguyên-Môi trường Tải về
18

Quyết định 2231/-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao số lượng người làm việc năm 2023 tại các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
19

Quyết định 2064/-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện

Lĩnh vực: Điện lực, Tài nguyên-Môi trường Tải về
20

Quyết định 1979/-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về