Tra cứu văn bản

167 kết quả chứa từ khóa: 3074/BCT-XNK
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 3074/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc tự khai báo nguồn gốc xuất xứ hàng hóa để được hưởng ưu đãi trong biểu thuế tối huệ quốc

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
02

Công văn 4140/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn về hoạt động nhập khẩu tàu bay và bán hàng miễn thuế

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo Tải về
03

Công văn 5729/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ thủ tục cấp phép nhập khẩu thuốc lá bán tại cửa hàng miễn thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
04

Công văn 7507/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc chuẩn hóa danh mục tại dự thảo Nghị định quản lý nhập khẩu hàng hóa tân trang theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Thái Bình Dương (CPTPP)

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
05

Công văn 8297/BCT-XNK của Bộ Công Thương về hoạt động xuất nhập khẩu, thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
06

Công văn 6149/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống Covid-19

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Nông nghiệp-Lâm nghiệp, COVID-19 Tải về
07

Công văn 4922/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc tháo gỡ khó khăn cho tiêu thụ thóc, gạo hàng hóa trong bối cảnh dịch Covid-19

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm, Thương mại-Quảng cáo, COVID-19 Tải về
08

Công văn 1459/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
09

Công văn 2101/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc kiến nghị tạm ngừng thực hiện Thông báo 121/TB-VPCP ngày 23/3/2020

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Công nghiệp, COVID-19 Tải về
10

Công văn 2683/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc thực hiện hạn ngạch xuất khẩu gạo trong tháng 4 năm 2020

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Nông nghiệp-Lâm nghiệp, COVID-19 Tải về
11

Công văn 2632/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc xuất khẩu khẩu trang vải

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, COVID-19 Tải về
12

Công văn 2824/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc triển khai thực hiện Thông báo 163/TB-VPCP về điều hành xuất khẩu gạo

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Nông nghiệp-Lâm nghiệp, COVID-19 Tải về
13

Công văn 2237/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc xuất khẩu gạo trong bối cảnh dịch bệnh và hạn hán, xâm nhập mặn

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, COVID-19 Tải về
14

Công văn 570/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc xuất khẩu gạo trong năm 2021

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
15

Công văn 2239/BCT-XNK của Bộ Công Thương về thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu than

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Công nghiệp Tải về
16

Công văn 4830/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc triển khai thực hiện quy định về tạm nhập, tái xuất trong Nghị định 69/2018/NĐ-CP

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
17

Công văn 2919/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc thông báo giải thể Ban chỉ đạo Thương mại biên giới Trung ương

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
18

Công văn 8543/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc triển khai chính thức Cơ chế một cửa ASEAN đối với C/O mẫu D điện tử

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Công nghiệp, Thương mại-Quảng cáo Tải về
19

Công văn 9720/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc triển khai thực hiện Thông tư 11/2017/TT-BCT quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
20

Công văn 7993/BCT-XNK của Bộ Công Thương về Thông tư 11/2017/TT-BCT quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo Tải về