Tra cứu văn bản

1.464 kết quả chứa từ khóa: 30/NQ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

Nghị quyết 30/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
42

Nghị quyết 30/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc quy định cơ chế hỗ trợ hoạt động Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2026

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
43

Nghị quyết 30/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
44

Nghị quyết 30/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về việc quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lĩnh vực: Công nghiệp, Sở hữu trí tuệ, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
45

Nghị quyết 30/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường Tải về
46

Nghị quyết 30/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh Gia Lai năm học 2022 - 2023

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
47

Nghị quyết 30/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định nội dung, mức chi tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; nâng ngạch công chức; thăng hạng viên chức trên địa bàn tỉnh Sơn La

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
48
49

Nghị quyết 30/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất từ các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
50

Nghị quyết 30/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình quy định đối tượng và mức thăm, tặng quà cho người có công, thân nhân người có công với cách mạng và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nhân dịp Tết Nguyên đán và Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7) hàng năm

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
51

Nghị quyết 30/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
52

Nghị quyết 30/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2022 - 2025

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
53

Nghị quyết 30/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND ngày 23/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
54

Nghị quyết 30/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý cấp bách sự cố đê điều trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
55

Nghị quyết 30/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với dự án đầu tư xử lý rác thải sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Đầu tư, Chính sách, Tài nguyên-Môi trường Tải về
56

Nghị quyết 30/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định không thu học phí học kỳ I năm học 2021 - 2022 đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
57

Nghị quyết 30/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Nội quy các Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
58

Nghị quyết 30/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu Cảng Vạn Gia

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Giao thông Tải về
59

Nghị quyết 30/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
60

Nghị quyết 30/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về chính sách hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025

Lĩnh vực: Chính sách, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về