Tra cứu văn bản

1.464 kết quả chứa từ khóa: 30/NQ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Nghị định 30/2007/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xổ số

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
22

Nghị định 30/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động Đo đạc và Bản đồ

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính Tải về
23

Nghị định 30/2006/NĐ-CP của Chính phủ về thống kê khoa học và công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
24

Nghị định 30/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp Tải về
25

Nghị định 30/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
26

Nghị định 30/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành một số Điều của Pháp lệnh người cao tuổi

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
27

Nghị định 30/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc bãi bỏ một số giấy phép và chuyển một số giấy phép thành điều kiện kinh doanh

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
28

Nghị định 30/2001/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Đắk Nông và huyện Đắk Mil để thành lập huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
29

Nghị định 30/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập thị xã, thị trấn thuộc huyện Tuyên Hoá và huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
30
31

Nghị quyết 30/NQ-CP của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2021

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
32

Nghị quyết 30/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
33

Nghị quyết 30/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2019

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
34

Nghị quyết 30/NQ-CP của Chính phủ về việc ký Hiệp định Đầu tư giữa ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc

Lĩnh vực: Đầu tư, Ngoại giao Tải về
35

Nghị quyết 30/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2017

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
36

Nghị quyết 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phân bổ dự toán từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2022 (nguồn vốn sự nghiệp) để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên đia bàn tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
37

Nghị quyết 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
38

Nghị quyết 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập, đặt tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2020

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
39

Nghị quyết 30/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội quy định về Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô"

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
40

Nghị quyết 30/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về