Tra cứu văn bản

1.464 kết quả chứa từ khóa: 30/NQ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 30/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mô hình quản lý khu du lịch quốc gia

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
02

Nghị định 30/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
03

Nghị quyết 93/NQ-CP của Chính phủ về việc cho phép phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 đến ngày 30/6/2021 chưa phân bổ của Bộ Y tế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
04

Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
05

Nghị định 30/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
06

Nghị định 30/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hình sự Tải về
07

Nghị định 30/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
08

Nghị định 30/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Lĩnh vực: Đầu tư, Bảo hiểm Tải về
09

Nghị định 30/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư, Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
10

Nghị định 30/2014/NĐ-CP của Chỉnh phủ về điều kiện kinh doanh vận tải biển và dịch vụ hỗ trợ vận tải biển

Lĩnh vực: Hàng hải, Thương mại-Quảng cáo Tải về
11

Nghị định 30/2013/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
12

Nghị định 30/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
13

Nghị định 30/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý và bảo vệ hành lang an toàn kỹ thuật của hệ thống anten quân sự

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
14

Nghị định 30-CP của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan quản lý công tác thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và chấp hành viên

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
16

Nghị định 30-CP của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
17

Nghị định 30/CP của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 05/CP ngày 20/1/95 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
18

Nghị định 30/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế phát hành và sử dụng séc

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
19

Nghị định 30/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/03/2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Kế toán-Kiểm toán Tải về
20

Nghị định 30/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện: Nam Sách, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Cẩm Giàng để mở rộng thành phố Hải Dương; thành lập phường Tứ Minh, phường Việt Hòa và mở rộng địa giới hành chính phường Hải Tân thuộc TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực: Địa giới hành chính Tải về