Tra cứu văn bản

25.336 kết quả chứa từ khóa: 30/2018/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Luật Đặc xá của Quốc hội, số 30/2018/QH14

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
02

Nghị định 30/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hình sự Tải về
03

Thông tư 30/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
04

Thông tư 30/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn xác định vốn Nhà nước của các doanh nghiệp cổ phần hóa là tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Doanh nghiệp Tải về
05

Thông tư 30/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định Danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
06

Thông tư 30/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
07

Thông tư 30/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 107/2018/NĐ-CP ngày 15/08/2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo Tải về
08

Thông tư 30/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm Tải về
09

Thông tư 30/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
10

Thông tư 30/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
11

Thông tư 30/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 75/2017/TT-BTC ngày 21/07/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 55/2016/TT-BTC ngày 23/03/2016 quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng Tải về
12

Quyết định 30/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định xây dựng và thực hiện Quy ước khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
13

Quyết định 30/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế thu hồi vốn đầu tư xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung (cổng cáp, hào và tuy nen kỹ thuật) trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
14

Quyết định 30/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Doanh nghiệp Tải về
15

Quyết định 30/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang quy định về thẩm định giá của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
16

Quyết định 30/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phân công, phân cấp trách nhiệm về quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường Tải về
17

Quyết định 30/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương Tải về
18

Quyết định 30/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
19

Quyết định 30/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định về trách nhiệm và đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện trong thực hiện cải cách hành chính Nhà nước

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
20

Quyết định 30/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc sửa đổi, bổ sung Điều 9 của Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định 53/2014/-UBND ngày 19/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách Tải về