Tra cứu văn bản

172 kết quả chứa từ khóa: 2919/BCT-XNK
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Công văn 3074/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc tự khai báo nguồn gốc xuất xứ hàng hóa để được hưởng ưu đãi trong biểu thuế tối huệ quốc

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
22

Công văn 4830/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc triển khai thực hiện quy định về tạm nhập, tái xuất trong Nghị định 69/2018/NĐ-CP

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
23

Công văn 8543/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc triển khai chính thức Cơ chế một cửa ASEAN đối với C/O mẫu D điện tử

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Công nghiệp, Thương mại-Quảng cáo Tải về
24

Công văn 9720/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc triển khai thực hiện Thông tư 11/2017/TT-BCT quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
25

Công văn 7993/BCT-XNK của Bộ Công Thương về Thông tư 11/2017/TT-BCT quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo Tải về
26

Công văn 12485/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 52/2015/TT-BCT quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại Quyết định 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
27

Công văn 12660/BCT-XNK của Bộ Công Thương về Thông tư thay thế Thông tư 52/2015/TT-BCT quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại Quyết định 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
28

Công văn 11220/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
29

Công văn 489/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thủ tục nhập khẩu hàng hóa phục vụ nghiên cứu khoa học và gia công, tái chế, sửa chữa

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
30

Công văn 265/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc thực hiện Quyết định 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 phê duyệt Đề án Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
31

Công văn 7033/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn việc xuất khẩu gạo qua biên giới của một số Công ty trực thuộc Vinafood1

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
32

Công văn 6190/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm tạm nhập, tái xuất

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
33

Công văn 4582/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp nhập khẩu ô tô không có giấy ủy quyền

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
34

Công văn 2492/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc xử lý hàng tồn đọng trong kho ngoại quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
35

Công văn 2017/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thủ tục tạm xuất tái nhập hàng hóa

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
36

Công văn 11495/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn cấp C/O Mẫu A cho giày dép xuất khẩu đi châu Âu (EU)

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
37

Công văn 7898/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc nhập khẩu dầu, mỡ bôi trơn phục vụ sản xuất dây khóa kéo

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
38

Công văn 9038/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2013

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Doanh nghiệp Tải về
39

Công văn 8101/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc nhập khẩu trứng gà sản xuất vắc xin

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
40

Công văn 8432/BCT-XNK của Bộ Công Thương về vướng mắc khi thực hiện Thông tư 05/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất một số loại hàng hóa

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về