Tra cứu văn bản

172 kết quả chứa từ khóa: 2919/BCT-XNK
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 2919/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc công bố hết hiệu lực đối với Quyết định 2411/QĐ-BCT ngày 17/05/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chế quản lý tiêu thụ xăng dầu của Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Lĩnh vực: Công nghiệp, Hành chính Tải về
02

Công văn 2919/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc thông báo giải thể Ban chỉ đạo Thương mại biên giới Trung ương

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
03

Công văn 394/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc xin ý kiến về hình thức văn bản công bố lượng và phương thức phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm, thuốc lá nguyên liệu năm 2023

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, Công nghiệp Tải về
04

Công văn 4140/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn về hoạt động nhập khẩu tàu bay và bán hàng miễn thuế

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo Tải về
05

Công văn 432/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc triển khai Nghị định 06/2022/NĐ-CP

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
06

Công văn 127/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn doanh nghiệp tổ chức thực hiện Nghị định 116

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Doanh nghiệp Tải về
07

Công văn 5729/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ thủ tục cấp phép nhập khẩu thuốc lá bán tại cửa hàng miễn thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
08

Công văn 7744/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hoá đến năm 2030

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo Tải về
09

Công văn 7507/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc chuẩn hóa danh mục tại dự thảo Nghị định quản lý nhập khẩu hàng hóa tân trang theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Thái Bình Dương (CPTPP)

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
10

Công văn 8297/BCT-XNK của Bộ Công Thương về hoạt động xuất nhập khẩu, thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
11

Công văn 6149/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống Covid-19

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Nông nghiệp-Lâm nghiệp, COVID-19 Tải về
12

Công văn 4922/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc tháo gỡ khó khăn cho tiêu thụ thóc, gạo hàng hóa trong bối cảnh dịch Covid-19

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm, Thương mại-Quảng cáo, COVID-19 Tải về
13

Công văn 1459/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
14

Công văn 2101/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc kiến nghị tạm ngừng thực hiện Thông báo 121/TB-VPCP ngày 23/3/2020

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Công nghiệp, COVID-19 Tải về
15

Công văn 2683/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc thực hiện hạn ngạch xuất khẩu gạo trong tháng 4 năm 2020

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Nông nghiệp-Lâm nghiệp, COVID-19 Tải về
16

Công văn 2632/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc xuất khẩu khẩu trang vải

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, COVID-19 Tải về
17

Công văn 2824/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc triển khai thực hiện Thông báo 163/TB-VPCP về điều hành xuất khẩu gạo

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Nông nghiệp-Lâm nghiệp, COVID-19 Tải về
18

Công văn 2237/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc xuất khẩu gạo trong bối cảnh dịch bệnh và hạn hán, xâm nhập mặn

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, COVID-19 Tải về
19

Công văn 570/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc xuất khẩu gạo trong năm 2021

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
20

Công văn 2239/BCT-XNK của Bộ Công Thương về thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu than

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Công nghiệp Tải về