Tra cứu văn bản

345 kết quả chứa từ khóa: 29/QĐ-YDCT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 29/-YDCT của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc ban hành Bộ công cụ chuẩn kiểm tra phòng chẩn trị y học cổ truyền

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
02

Quyết định 192/-YDCT của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc ban hành Danh mục 22 thuốc cổ truyền được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 6 và Đợt 6.1

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
03

Quyết định 191/-YDCT của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc ban hành Danh mục thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 6 và Đợt 6.1

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
04

Quyết định 104/-YDCT của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc ban hành Danh mục 20 thuốc cổ truyền được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 5

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
05

Quyết định 199/-YDCT của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc ban hành Danh mục 03 thuốc cổ truyền được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 4 (cấp bổ sung)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
06

Quyết định 193/-YDCT của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc sửa đổi thông tin thuốc cổ truyền được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
07

Quyết định 103/-YDCT của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc ban hành Danh mục thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 5

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
08

Quyết định 86/-YDCT của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc ban hành Danh mục 57 thuốc cổ truyền được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 2

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
09

Quyết định 85/-YDCT của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc ban hành Danh mục thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 2

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
10

Quyết định 39/-YDCT của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc ban hành Danh mục 13 thuốc cổ truyền được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 4.1

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
11

Quyết định 75/-YDCT của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc ban hành Danh mục 39 thuốc cổ truyền được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 4

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
12

Quyết định 15/-YDCT của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc ban hành Danh mục thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, dược liệu sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 4

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
13

Quyết định 16/-YDCT của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc ban hành Danh mục 39 thuốc cổ truyền được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 4

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
14

Quyết định 29/-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn giám sát phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
15

Quyết định 29/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
16

Quyết định 29/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Bảo trợ xã hội Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
17
18

Quyết định 29/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2022

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
19

Quyết định 29/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy định về công tác kiểm tra của Bộ Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
20

Quyết định 29/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh phát triển hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Đầu tư, Công nghiệp, Xây dựng Tải về