Tra cứu văn bản

1.466 kết quả chứa từ khóa: 29/NQ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

Nghị quyết 29/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành quy định Cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia với các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
42

Nghị quyết 29/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ một số nội dung chi theo quy định tại Thông tư 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
43

Nghị quyết 29/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
44

Nghị quyết 29/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp Tải về
45

Nghị quyết 29/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định cơ chế huy động nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
46

Nghị quyết 29/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Nghị quyết 34/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
47

Nghị quyết 29/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên về việc bãi bỏ Nghị quyết 29/2017/NQ-HĐND ngày 21/9/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức chi thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
48

Nghị quyết 29/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
49

Nghị quyết 29/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong học kỳ 2 năm học 2021 - 2022

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
50

Nghị quyết 29/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2030

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Doanh nghiệp Tải về
51

Nghị quyết 29/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
52

Nghị quyết 29/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi khoản 3 Điều 1 Nghị quyết 153/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng về Quy định mức chi hỗ trợ kinh phí thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
53

Nghị quyết 29/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định cơ chế huy động nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
54

Nghị quyết 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính, Địa giới hành chính Tải về
55

Nghị quyết 29/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2030

Lĩnh vực: Công nghiệp, Sở hữu trí tuệ, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
56

Nghị quyết 29/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai; mua máy cấy, hệ thống thiết bị sấy phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
57

Nghị quyết 29/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách mới

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
58

Nghị quyết 29/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
59

Nghị quyết 29/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
60

Nghị quyết 29/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định một số định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về