Tra cứu văn bản

1.466 kết quả chứa từ khóa: 29/NQ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Nghị định 29/2007/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý kiến trúc đô thị

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
22

Nghị định 29/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập phường thuộc thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
23

Nghị định 29/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định danh mục hàng hoá nguy hiểm và việc vận tải hàng hoá nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Giao thông Tải về
24

Nghị định 29/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thương mại-Quảng cáo Tải về
25

Nghị định 29/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
26

Nghị định 29/2001/NĐ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh bầu cử bổ xung của tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 1999 - 2004

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
27

Nghị định 29/2002/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường Núi Sam, thị xã Châu Đốc, thị trấn PHú Hoà và đổi tên xã Phú Hoà thành xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn tỉnh An Giang

28

Nghị định 29/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập thành phố Pleiku thuộc tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
29

Nghị định 29/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở xã

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
30

Nghị định 29/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập các xã thuộc huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
31

Nghị quyết 29/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục Biểu thuế hài hòa ASEAN phiên bản 2022

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
32

Nghị quyết 29/NQ-CP của Chính phủ về chế độ đối với người lao động nghỉ hưu trước tuổi tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Lao động-Tiền lương Tải về
33

Nghị quyết 29/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định và Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Ngoại giao Tải về
34

Nghị quyết 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
35

Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
36

Nghị quyết 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2022

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
37

Nghị quyết 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp Thành phố Hà Nội năm 2021

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
38

Nghị quyết 29/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Chính sách, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
39

Nghị quyết 29/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc quy định mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
40