Tra cứu văn bản

4.181 kết quả chứa từ khóa: 29/2018/TT-BTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
4141

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
4142

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
4143

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành quy định về phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
4144

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc phân công thẩm quyền tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá, tiếp nhận Văn bản kê khai giá hàng hóa, dịch vụ đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
4145

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng và cho thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
4146

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
4147

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sửa đổi 2:2022 QCVN 08:2018/BTC Xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
4148

Thông tư 65/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
4149

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 08:2018/BTC Xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
4150

Quyết định 2018/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành kèm theo Thông tư 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
4151

Văn bản hợp nhất 29/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường Tải về
4152

Văn bản hợp nhất 29/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
4153

Thông tư liên tịch 06/2018/TTLT-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao về việc quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền đặt, việc tạm giữ, hoàn trả, tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền đã đặt để bảo đảm

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
4154

Thông tư liên tịch 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Lĩnh vực: Dân sự, Hình sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
4155

Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
4156
4157

Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
4158
4159

Thông tư liên tịch 01/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP-BTC-BNN&PTNT của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định phối hợp trong việc báo cáo, thông báo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
4160

Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán và thuế đối với hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về