Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

1.388 kết quả chứa từ khóa: 29/2017/TT-BLĐTBXH
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 29/2017/TT-BLĐTBXH liên kết tổ chức chương trình đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 15/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2017
02

Thông tư 29/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn tổ chức diễn đàn trẻ em

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 26/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/02/2020
03

Thông tư 29/2018/TT-BLĐTBXH QCVN về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 25/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2018
04

Nghị định 29/2017/NĐ-CP điều kiện cơ sở đào tạo thuyền viên hàng hải

Lĩnh vực: Giao thông; Hàng hải Tải về
Ban hành: 20/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2017
05

Thông tư 29/2017/TT-BCT Quy chuẩn an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 20/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2017
06

Thông tư 29/2017/TT-BTTTT về quy chuẩn thiết bị trạm mặt đất di động băng tần Ku

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 07/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2017
07

Thông tư 29/2017/TT-BTNMT đánh giá dịch vụ công về cơ sở dữ liệu tài nguyên

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 11/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2017
08

Thông tư 29/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm sữa tươi nguyên liệu

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
09

Thông tư 29/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 30/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2018
10

Thông tư 29/2017/TT-BGTVT đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ

Lĩnh vực: Giao thông; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 01/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
11

Thông tư 34/2017/TT-BLĐTBXH công nhận chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp do nước ngoài cấp

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2018
12

Thông tư 36/2017/TT-BLĐTBXH về Danh mục ngành, nghề học độc hại, nguy hiểm

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2018
13

Thông tư 38/2017/TT-BLĐTBXH về bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên dạy sơ cấp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2018
14

Thông tư 29/2017/TT-BYT về thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 10/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2017
15

Thông tư 29/2017/TT-BTC niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán

Lĩnh vực: Chứng khoán Tải về
Ban hành: 12/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2017
16

Thông tư 26/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 20/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2018
17

Thông tư 25/2017/TT-BLĐTBXH về thăng hạng viên chức ngành công tác xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 30/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2017
18

Thông tư 22/2017/TT-BLĐTBXH phụ cấp đặc thù với nhà giáo trong cơ sở nghề

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 10/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2017
19

Thông tư 37/2017/TT-BLĐTBXH về ngành, nghề khó tuyển sinh đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2018
20

Thông tư 35/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định việc quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2018
Vui lòng đợi