Tra cứu văn bản

112 kết quả chứa từ khóa: 2891/UBND-NC
Yêu cầu bổ sung văn bản
101

Công văn 6037/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
102

Công văn 2269/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc áp dụng các cơ chế, chính sách, văn bản pháp luật tại quận Nam Từ Liêm, quận Bắc Từ Liêm

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
103

Công văn 9123/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm

Lĩnh vực: Địa giới hành chính Tải về
104

Công văn 7618/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng

Lĩnh vực: Hành chính, Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
105

Công văn 8964/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hà Nội về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm từ đầu năm 2013 đến nay và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
106

Công văn 8792/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
107

Công văn 110/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết 132/NQ-CP của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm

Lĩnh vực: Địa giới hành chính Tải về
108

Công văn 8213/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
109

Công văn 8656/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2013

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
110

Công văn 8411/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
111

Công văn 8145/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thiết lập hệ thống đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
112

Công văn 5883/UBND-NC của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thi hành Luật Dân quân tự vệ

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác, Tư pháp-Hộ tịch Tải về